Kirsten Brøndums Blog

72 SMÅ PORTRÆTTER TIL GALLERI GRENEN - GRENEN KUNSTMUSEUM

by kirsten 14. februar 2022 15:52

 

Små portrætmalerier, olie på lærred og mdf

En hyldest til mangfoldigheden, kroppens holdning, ansigtets udtryk. Netop det interesserer kunstneren - at se, iagttage og få øje på det unikke. Mennesker som du og jeg. Kendte, ukendte, bekendte, familie og venner. Parafraser.

Kirsten Brøndums portrætter er baseret på familiefotos, udklip fra blade og aviser. Inspirationskilden indbefatter også kunstbøgerne i reolen. Motiverne/portrætterne er genkendelige, men mange gange frigives fantasien i processen og der opstår et helt nyt portræt.

Den kunstneriske frihed er en leg mellem det planlagte og det spontane. Det er helt nye malerier og en lidt anderledes stringent malemåde.

Nogle steder konkrete penselstrøg og andre steder er malingen nærmest laserende… Nye ting opstår - ved nye spændende opgaver.


72 small portrait paintings, oil on canvas and mdf

A tribute to diversity, the posture of the body, the expression of the face. This is exactly what interests the artist - to see, observe and acknowle the unique. People like you and me. Known, unknown, acquaintances, family and friends.

Paraphrases.

Kirsten Brøndum's portraits are based on family photos, clips from magazines and newspapers. The source of inspiration also includes the artbooks in the bookshelf.

The motifs/portraits are recognizable, but many times the imagination is released in the process and a completely new portrait emerges. The artistic freedom is a play between the planned and the spontaneous. These are brand new paintings with a slightly different stringent way of painting. 


Tags: