Kirsten Brøndums Blog

ABOUT

  

Billedkunstner Kirsten Merete Brøndum (1951) Member of BKF. The Danish Association of Visual Artists.

 

ALENEHED Kirsten Brøndum går lange ture alene i den nordjyske natur og lader sig inspirere af havets uendelighed. Her samles tanker og ideer, og den kunstneriske proces går i gang. Kirsten maler det nordjyske landskab, hun lever i, men også portrætter og opstillinger. Hun har en veludviklet og fin fornemmelse for farveklange i sine naturinspirerede billeder.

I mange år har hun arbejdet med opstillingen/stilleben som motiv. Orkideernes blade fra friske grønne til visne og grå planter har inspireret til spændende grafiske udtryk, helt enkle, følsomme og harmoniske. Det er stemningsfulde billeder, hvor enkelheden og koloritten er det allervigtigste. Maleriet får liv, når farverne er så smukke og fint afstemte.

Grethe Hagensen

 

Kunsthistoriker, mag. art. Anne Lie Stokbro: Kirsten Brøndum undersøger to af modernismens klassiske motiver, landskabet og opstillingen.

Selvom motiverne er genkendelige, er målet ikke genkendeligheden. Det sete er blot afsæt for undersøgelser af rum, flade og farve, hvilket bliver tydeligt i opstillingerne med orkidéer. Omkring den vandrette midterakse folder de brede blade sig skiftevis op og ned ad på fladen i et stilfældigt, rytmisk forløb, der giver lejlighed til at variere de forskellige toner af grøn i forhold til, hvordan lyset reflekteres på bladenes blanke overflade. Der opstår derved et kontrapunktisk spil, som afbalanceres af, at urtepotternes massivitet kun er gengivet som skygger under midteraksen, mens planternes "lufttråde" og blomsterpinde sender spinkle sonder op på øverste del af billedfladen.

I Kirsten Brøndums landskaber erstatter farveforløb og linier den traditionelle rumillusion, og motivet breder sig tydeligt op ad på fladen frem for ind ad i et fiktivt billedrum. Fornemmelsen af nær og fjern ophæves af og til i spejlinger af enkelte elementer, og den ensartede penselskrift over hele billedfladen understrejer flade frem for rum og pointerer, som et modernistisk værk skal, at det malede er selve værkets kerne.          

      

NORDJYSKE TORSDAG 09. MARTS 2017 - KULTUR

Kirsten Brøndum har arbejdet som billedkunstner i mere end 30 år - aktuelt er hun på vej til Spanien for at udstille... 

Af journalist Dorrit Gap Jensen og fotograf Kim Dahl Hansen 

 

KUNSTAVISEN 7/2020 side 28 Kunst på Øland. KUNSTAVISEN 08/2019 side 21, Blondeløs udstilling... af Tom Jørgensen. KUNSTAVISEN 07/2019 side 27, Galleri Martha på læsø... af Grethe Hagesen. KUNSTAVISEN 08/2018 - side 10, Kunstnergruppen Tonsart, Kirsten Kjær Museum af Pier Maria Andersen. KUNSTAVISEN 08/2017 - side 23, Nordjyske kunstnere manifesterer sig. BKF Nord på Frederikshavn Kunstmuseum. Journalist Grethe Hagensen, Kunstavisen 05 /2016 - Side 13, En hyldest til Anna Ancher på Skagen Odde Naturcenter & Museum. 05/2015 - side 16, Nordjyske kunstnere sætter kulør på Dronninglund Kunstcenter. 11/2012 side 21 og Jul på Grenen Kunstmuseum/ Gallerie Rasumus. Kunstavisen 5/2002 side 29, Rundt i Danmark, JUUL. 

KUNSTAVISEN 05 /2015 AF GRETHE HAGENSEN (uddrag) Nordjyske kunstnere sætter kulør på Dronninglund Kunstcenter. I 2004 startede man på Dronninglund Kunstcenter en udstillingsrække "De satte kulør på Nordjylland" med afdøde kunstnere, som blev præsenteret egn for egn. Denne række er afløst af nulevende kunstnere fra regionens 11 kommuner... Kirsten Brøndum har arbejdet meget med opstillinger, og denne gang er det orkideernes store grønne blade, hvori lyset reflekteres, der undersøges. Rum flade og farve behandles i de nye landskabsmalerier, hvor fornemmelsen for tid og sted ophæves.

 

MUSEUMSCENTER AARS SÆRUDSTILLING 28.11.2O14 - 15.1.2O15

En udstilling af kunstnergruppen TonsArt. Fire fremtrædende kvindelige kunstnere fra Nordjylland. Gruppen har i anledningen af udstillingen på HIMMERLANDS KUNSTMUSEUM arbejdet sammen med Det Grafiske Værksted Hjørring. Hvad sker der, når malerne i gruppen arbejder sig ind i det grafiske univers? Udover at udstille grafiske tryk fra et kort ophold på værkstedet i Hjørring suppleres udstillingen med malerier og keramik.


NORDJYSKE, APRIL 2013. AF MARIANNE ISEN. Det allersidste portræt af Kirsten Brøndums mor er med i en stor international udstilling... Portræt Nu, Det Nationalhistoriske Museum.

Se/læs mere i ARKIV 2013.05.06 og 2013.05.02.

KUNSTAVISEN 11 /2012 . AF GRETHE HAGENSEN. Kirsten Brøndum er en kunstner, som har udviklet sig meget. Der går en lige linje fra de smukke, raffinerede stilleben af frugter og grønsager i lavmælte farver, som i lang tid var kunstnerens kendemærke til den række portrætter, der vises på denne udstilling. "Udtryk" kalder Kirsten Brøndum dem under et, og inprirationen henter hun fra aviser og blade eller fra personer, hvis udtryk hun fanger. Farverne er stadigvæk dæmpede, men der er karakter, følelse og styrke i de fine portrætter, hvis skæbne, man har lyst til at undersøge nærmere. (Skagen Kunstmuseum/Gallerie Rasmus)

 

CAROLINE KRABBE, GALERÍA KRABBE, FRIGILIANA, MÁLAGA SKRIVER:  Min far (Arne Haugen Sørensen) udpegede dit maleri, da han blev spurgt hvilken værk, der var hans favorit på 101-udstillingen. Fernisering den 13. september 2012. Læs/se meget mere i ARKIV 2012, 2013, 2014 og 2015.

                                                                                             

KUNSTHISTORIKER AFLÆSER UDSTILLINGEN "HÆNDER SER ANDERLEDES END ØJET" I KUNSTHAL NORD 2011... Ingelise Karup Andersen skriver blandt andet: Det er et gennemgående træk, at de nordjyske kunstnere har taget udfordringen op med en seriøsitet og en ydmyghed over for "udfordreren", Karla Sachses værker i KUNSTHAL NORD. Men der er, trods ydmygheden, både støjende og blide dialogværker. Ydmygheden kommer blandt andet til udtryk ved, at flere kunstnere har neddæmpet deres normalt farvefabulerende værker. Et eksempel er Kirsten Brøndums afskalninger, hvor det taktile er lukket inde i plexiglas og viser en neddæmpethed i forhold til kunstnerens kraftige croquis tegninger af kvinder.

Se/læs mere i ARKIV fra 2011.03.23

 

UDDRAG FRA TOM JØRGENSENS BOG 101 KUNSTNERE 2011

Kirsten Brøndum kan noget med farver.
Inspirationen er vel nærmest fransk med
rene kraftige kulører og markante
sammenstød af komplimentærfarver.

Dette kommer tydeligt
til udtryk i de stilleben af frugter og
grøntsager, der er et af hendes specialer.
Det kan være malerier, hvor vi kommer
hele paletten rundt med et komplekst og
dynamisk, men alligevel disciplineret
mønster af rene farver. Det kan være ”2farve”-
billeder, hvor vægten et lagt på to
komplementærfarver, rød-grøn, gul-blå
eller gul-violet, eller det kan være
malerier, hvor det er forskellige toner
indenfor den samme farveskala, som
undersøges.

Det sidste er tilfældet i
”Grønne æbler”, hvor der ikke er den
store tonale forskel mellem de forskellige
grønne nuancer og baggrundens lyse
blågrønne. Kirsten Brøndum viser her de
subtile nuancer, der kan ligge indenfor det
samme mellemleje af farvetoner. Det er
på én gang lavmælt og raffineret i sin
stille æstetik.

En anden type malerier
er straks mere komplekse. Det drejer sig
om de figurbilleder, der er blevet Kirsten
Brøndums andet kendemærke. I ”Where
to?” ser vi den samme interesse for de
dynamiske farvesammenstød og den
forenklede, monumentalt virkende
komposition som i hendes stilleben, men
der er tilsat en snert af noget andet og
mere urovækkende. Det er jo ikke en
neutral figuropstilling, vi er vidner til.
Kvindens ansigtsudtryk er bekymret og
pigen har lukkede øjne, mens hun, ude af
balance, klamrer sig til morens skuldre. Er
der bare tale om en mor og et barn, trætte
efter en lang dags anstrengelser, eller er
der noget farligere, noget decideret
truende på færde? Vi ved det ikke, men
beskueren udfordres til at gå videre med
historien, samtidigt med, at man kan nyde
Kirsten Brøndums fine fornemmelse for
farveklange.

Tom Jørgensen
Redaktør, Kunstavisen

 

Kirsten Brøndum har igennem mange år foretrukket stillebenet som tema, selvom også hun maler portrætter. Hun læner sig op ad en dansk tradition med rødder helt tilbage til Weie, men har sin egen tone af inderlighed og lethed.

Preben Winther, forfatter og kunstanmelder. Dronninglund 2011.

 

Jordbundne opstillinger. Med det store udbud af installationer, konceptkunst og anden avantgarde kan man undertiden savne et gedigent maleri. Derfor var Kirsten Brøndums malerier i Glyptoteksgalleriet i København et særsyn og en glædelig overraskelse. Kirsten Brøndum (1951) var i 80erne elev hos Annette Olesen på Århus Kunstakademi, og blev her optaget af opstillingen som motiv; en interesse der har holdt sig siden. Hun bor i Frederikshavn med tæt kontakt til naturen, der fascinerer hende - uden romantisk føleri. I hendes opstillinger er det de menneskedyrkede naturprodukter - æbler, løg, appelsiner, salathoveder - der præsenteres, det nære og i bogstavelig forstand jordbundne. Opstillingerne udtrykker ro og harmoni, en hvilen i sig selv, fjernt fra storbyens jag, og de kan ses som sindbilleder på forholdet mellem mennesket og naturen. Enkelte af udstillingens billeder var tydeligt  opstået på lærredet, koloristisk gennemarbejdede, men løse i formen, med motivet brugt næsten skitseagtigt. Men for de flestes vedkommende var den kunstneriske proces for en stor del foregået under selve arrangeringen af motivet - i  valget af frugternes form og farvesammensætninger og deres opstilling og belysning - så selve maleprocessen i en vis forstand er underordnet, rent håndværk. I nogle af malerierne var også baggrunden arrangeret med klæde eller stok, der gav den samlede komposition en dynamisk spændstighed.

Dansk kunst 2002

Bent Petersen, cand.mag. udgiver og redaktør af North Art Magazine


De foretrukne motiver er opstillinger med frugt - æbler, pærer, appelsiner, hvidløg og hvad man nu ellers kan finde hos en grønthandler. Hun tilstræber den størst mulige enkelthed i komposition og farvevalg,hvorfor hendes billeder er præget af stramhed og stilrenhed, men også parret med stor følsomhed. Hendes kunst er som “nature morte, der lever”, og hendes opstillinger kan derfor på mange måder minde om Lundstrøm, en maler, som hun da også åbent erkender at være inspireret af.

Kirsten Brøndum som tilhører den nyere generation af nordjyske kunstnere, har modtaget undervisning på Århus Kunstakademi og debuterede på Kunstnernes Sommerudstilling Tistrup 1993. Hun har siden udstillet i bl.a. Frederikshavn Kunstmuseum, VK udstillingen Holbæk, Kulturspinderiet Silkeborg foruden en række kunstgallerier.

 

 

København juni 2002

Ib Bodenhagen, Ministerråd

GlyptoteksGalleriet